Logo

Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła

Kurs pt. Trudna sytuacja materialna - dochody zerowe PAŹDZIERNIK 2021 r.
https://fpm.clickmeeting.com/kurs-pt-trudna-sytuacja-materialna-dochody-zerowe-pazdziernik-2021-r-
Permanent
Pomoc materialna dla studentów - tryby nadzwyczajne weryfikacji decyzji
https://fpm.clickmeeting.com/pomoc-materialna-dla-studentow-tryby-nadzwyczajne-weryfikacji-decyzji
Permanent
Kurs pt. Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne PAŹDZIERNIK 2021 r.
https://fpm.clickmeeting.com/kurs-pt-pomoc-materialna-dla-studentow-stypendium-socjalne-pazdziernik-2021-r-
Permanent
Kurs pt. Trudna sytuacja materialna - dochody zerowe WRZESIEŃ 2021 r.
https://fpm.clickmeeting.com/kurs-pt-trudna-sytuacja-materialna-dochody-zerowe-wrzesien-2021-r-
Permanent
Stypendium socjalne dla studentów - wyzwania w roku akademickim 2021/2022
https://fpm.clickmeeting.com/stypendium-socjalne-dla-studentow-wyzwania-w-roku-akademickim-2021-2022
Permanent
Kurs pt. Postępowanie administracyjne w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów
https://fpm.clickmeeting.com/kurs-pt-postepowanie-administracyjne-w-przedmiocie-przyznania-pomocy-materialnej-dla-studentow
Permanent
Pomoc materialna dla studentów - postępowanie odwoławcze
https://fpm.clickmeeting.com/pomoc-materialna-dla-studentow-postepowanie-odwolawcze
Permanent
Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
https://fpm.clickmeeting.com/aktualne-orzecznictwo-sadow-administracyjnych-w-przedmiocie-przyznania-pomocy-materialnej